Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü
Ön itt jár: > Kezdőlap >

Garancia feltételei

Teljesen új, a vásárlók számára kedvezőbb jótállási szabályok ​vonatkoznak a legtöbb, 2021 januárjától megvett termékre

 

A jogszabályt itt olvashatják el teljes egészében. A lényeget alább kiemeltük. 

Az új szabályok a drágább gépekre jóval hosszabb garanciaidőt biztosítanak, de nem mellékesen, a fenntarthatóbb gazdaság térnyerését is elősegítik. Arra ösztönzik ugyanis a gyártókat, hogy megbízható, hosszú ideig jól működő gépeket hozzanak forgalomba, ezzel is csökkentve az elektronikus hulladékok mennyiségét.

Az új, sávos jótállás lényege:

 • A 10-100 ezer forintért megvásárolt termékekre legalább ​1 év jótállást kell vállalni.
 • A 100-250 ezer forintért megvett termékek esetében legalább 2 év a garancia.
 • A 250 ezer forintnál drágább termékek esetében pedig minimum 3 év a jótállási idő.

 

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

Mi az a jótállás/garancia?


Az újdonságok részletezése előtt célszerűnek látszik röviden bemutatni a jótállás intézményét. A köznyelvben garanciaként használt fogalom szabatos jogi megfelelője a jótállás. Noha a vásárlók többsége a garancia szót érti és ismeri, a webshop általános szerződési feltételeiben jótállásként kell hivatkozni és bemutatni.

A jótállás két fajtáját ismerjük:

 • jogszabályon alapuló kötelező jótállás (ennek változnak a szabályai 2021. januártól)
 • a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal (ezzel most nem foglalkozunk)

A jótállás az eladó fokozott felelősségvállalása a hibás teljesítésért. A jótállás kedvező helyzetbe hozza a vásárlót: neki elég csak a hiba tényét bizonyítania és az eladónak (a jótállásra kötelezettnek) kell bizonyítania, hogy a hiba nem állt fenn már a termék eladásakor is: ez a hibás teljesítés vélelme. A fokozott felelősségvállalás a kellékszavatossághoz képest értendő, hiszen az eladó a kellékszavatossággal és a jótállással is azt „garantálja”, hogy az általa eladott dolognak nincs – és a jótállás vagy a kellékszavatosság ideje alatt nem is lesz – hibája.

A jótállás időtartama alatt tehát végig a jótállásra kötelezettnek kell bizonyítania, hogy nem teljesített hibásan, míg a két éves kellékszavatosság esetében ez csak az első hat hónapig van így (ezt követően a vásárlónak kell bizonyítania, hogy a termék azért romlott el, mert eleve hibás volt, rejtett hibája volt).

Ha tehát a dolog a jótállás időtartama alatt meghibásodik, akkor a törvény vélelmezi, hogy a jótállásra kötelezett hibásan teljesített, ezért neki kell bizonyítania, hogy hiba oka a teljesítés után keletkezett (pl. a hibát a nem rendeltetésszerű használat okozta). Ha ezt nem sikerül bizonyítania – független szakértői véleménnyel, ennek kötelező tartalmi elemeit is meghatározza januártól a jogszabály -, akkor köteles a terméket javítani vagy kicserélni és ha ezekre nem képes, akkor a vevő jogosult árleszállítást kérni, a terméket a jótállásra kötelezett költségén kijavíttatni vagy – végső soron – elállni a szerződéstől.

Elektronikus jótállási jegy – emailben vagy letölthető formában


Természetesen továbbra is lehetőség van papír alapú jótállási jegy kiállítására és átadására, de a vállalkozás mostantól dönthet úgy is, hogy a jótállási jegyet elektronikus úton – e-mailben vagy letölthető dokumentumként - adja át a fogyasztó részére. Az e-jótállási jegy lehet akár a számla is, ha annak tartalma megfelel a jótállási jegyre vonatkozó előírásoknak (a jótállási jegy kötelező tartalmi elemeit lásd itt, 3. §). 

 

 

Lehetséges a jótállási jegyet elektronikus dokumentumként nem közvetlen megküldéssel átadni, hanem letöltést biztosító elérési cím formájában a fogyasztó rendelkezésére bocsátani, de ez esetben az elektronikus jótállási jegy letölthetőségét a jótállási idő végéig biztosítani kell.

A vállalkozás a jótállási jegy elektronikus úton történő átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembe helyezését követő napon köteles.

Ha a termék nem javítható: csere vagy vételár visszafizetés nyolc napon belül


Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a termék javítható, de nem 15 nap alatt – tájékoztatási kötelezettség


A vállalkozásnak továbbra is „törekednie kell” a termék 15 napon belüli javítására. Újdonság, hogy ha a javítási idő a 15 napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót legkésőbb a 15. napon tájékoztatni köteles a javítás várható időtartamáról (ezt a tájékoztatást a fogyasztóvédelem ellenőrizheti). A tájékoztatás történhet elektronikus úton is, ha ehhez a fogyasztó előzetesen hozzájárult.

Ha a termék 30 napon belül nem javítható: 8 napon belül csere vagy vételár visszafizetés


Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha negyedszer is elromlik a termék: 8 napon belül csere vagy vételár visszafizetés


Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás a vételárat nyolc napon belül köteles visszatéríteni a fogyasztó részére. A háromszori javítás nem ugyanazon hibára vonatkozik! 

 

 

A fogyasztó dönt, hova fordul javításért


A 2021. január 1-et követően vásárolt, kötelező jótállás alá tartozó termékek esetében a fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

A csomagolás megőrzése nem kötelező a jótállás érvényesítéséhez


Régi vitát zárt le a jogalkotó azzal, hogy kimondta – tekintettel a fogyasztóvédelmi vizsgálatok során gyakran tapasztalt azon jogsértésre, hogy a vállalkozás megköveteli a termék eredeti csomagolásának megőrzését a jótállás érvényesítéséhez -, hogy a jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása. 

 

 

A szakvélemény kötelező tartalmi elemei


Akár a kellékszavatossági időszak első hat hónapjáról van szó, akár a jótállás teljes időtartamáról, ha a fogyasztó által hibásnak jelzett termékkel kapcsolatban a vállalkozásnak az az álláspontja, hogy nem rejtett hibáról van szó, hanem a hibát a fogyasztó okozta például a nem rendeltetésszerű használattal, úgy a hibás teljesítési vélelem miatt ezt a vállalkozás köteles szakvéleménnyel bizonyítani. A szakvélemény kötelező tartalmi elemét a jogszabály így határozza meg:

 • megrendelő neve és címe
 • üzlet neve és címe
 • vizsgálat tárgya
 • vizsgálati díj összege
 • vizsgálati díj fizetésére kötelezett
 • termék beérkezésének időpontja
 • vásárlás időpontja
 • minőségi kifogás bejelentésének időpontja
 • fogyasztó kifogása
 • vizsgálati módszerek
 • vizsgálat megállapításai indokolással ellátva
 • tájékoztatás
 • egyebek

A szerviz értesítési kötelezettsége


A javítószolgálat januártól köteles igazolható módon értesíteni a kereskedőt a termék kijavítását követő öt munkanapon belül a javítás elvégzéséről, illetve ha a termék nem javítható, akkor annak tényéről. Úgyszintén értesíteni köteles a kereskedőt a szerviz, ha a termék javítása előreláthatóan tizenöt napnál hosszabb időt vesz igénybe vagy ha a termék javítása nem lehetséges harminc nap alatt. E kötelezettség teljesítését a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi.

Általunk forgalmazott márkák garanciái


Az általunk forgalmazott PRÉMIUM kategóriás márkák gyártói a márkához híven megkövetelik, hogy termékeiket minél nagyobb szakértelemmel üzemeljék be. 

Az általunk kínált egyes kapunyitó meghajtásokra (pl. CAME szettek) akár 5 év jótállást is érvényesíthet, mely a meghajtástechnikára, magára a motorra és annak vezérlésére vonatkozik.

Amennyiben ezek rendellenes működését, meghibásodását észleli, lépjen velünk kapcsolatba! 

Garanciális kérdésekben a döntéshozó minden esetben a Márkaképviselet.

Alapvetően elmondható, hogy az új jogszabályok szerint minden termékünk garanciális ideje a sávos jótállásnak megfelelően van besorolva. Viszont vannak Márkák, akik ezt figyelmen kívül hagyják és ettől jóval kedvezőbb garanciát adnak termékeikre!

További termékgaranciák:

 • Allmatic: kapunyitó szettekre, sorompókra 3 év garancia (az ártól függetlenül), az egyéb kiegészítőkre a sávos jótállás szerint kerül megállapításra a garancia.
 • BENINCA: kapunyitó szettek, sorompókra és minden kiegészítőre 3 év garancia
 • BFT szettek és motorok: sávos jótállás szerint, de ha minősített szakember szereli be 2 év
 • BFT kiegészítők: sávos jótállás szerint
 • CAME kapunyitó szettek: 5 év garancia
 • CAME kiegészítők: sávos jótállás szerint
 • Power Tech: sávos jótállás szerint
 • Proteco: sávos jótállás szerint
 • SOMMER: garanciális feltételei részletesen ide kattintva olvashatók el. De kapunyitó szettekre 5 év garancia, sorompókra, kiegészítőkre 2 év garancia. A kopó alkatrészekre (pl. izzók) nincs garancia.
 • KOFFENSTEIN GARÁZSKAPUK:
  • Panelre: 10 év garancia
  • Vasalatra: 2 év garancia
  • MillnerTor garázskapu automatikára: 1 év garancia
  • MillnerTor kiegészítőkre: 1 év garancia

A garancia érvényét veszíti abban az esetben, ha az alábbi feltételek teljesülnek

 • A garanciális időtartam lejár.
 • Az egyértelműen meghibásodott terméket a szakképzett személy közreműködése nélkül szedték szét.
 • A termék beszerelését, üzembe helyezését szakszerűtlenül végzik.
 • A termék mechanikája bizonyíthatóan sérült.
 • A termék kiszállítás folyamán megrongálódik (elemi károk, törések).
 • A termék nem rendeltetésszerűen, a leírásában szereplő módon lett tárolva/használva.
 • A termék javítását, szervizelését illetéktelen személy/cég végzi.
 • A forgalmazó minden felelősséget elhárít a használati utasítások, előírások figyelmen kívül hagyásokból eredő személyi és vagyoni sérülés, károk keletkezése esetén.
 • Vis major esemény okozta a sérülést, meghibásodást.

CAME 5 év garancia érvényesítése

Regisztrációhoz szükséges, hogy a telepítés után 15 naptári napon belül a végfelhasználó a kitöltött garanciajegyről olvasható fényképet készítsen, amit a camegarancia@kling.hu email címre elküld.

Az 5 év garanciát kizáró okok

 • A típustábla eltávolítása vagy felismerhetetlenné tétele.
 • A regisztráció hiánya és ha a karbantartásokat nem végezték el.

A garancia nem vonatkozik a termékekben található kopó, mozgó alkatrészekre, izzókra, normál kopásra valamint a termékekben található elemek, akkumulátorok élettartalmára!